حریم خصوصی

Privacy

حریم خصوصی شارژبوک

قوانین استفاده و حریم خصوصی شارژبوک

اولویت اصلی ما در شرکت شایگان تدبیر پارسیان حفاظت از اطلاعات شخصی شما است.

ما کاملاً واقف هستیم که اطلاعات شخصی شما به خود شما تعلق دارد و تمام تلاشمان را می کنیم تا از اطلاعاتی که با ما به اشتراک گذاشته اید به خوبی محافظت کنیم و با دقت آنها را پردازش نماییم.

ما بیشترین ارزش را برای اعتماد شما قائلیم. از این رو حداقل اطلاعات را با اجازه خودتان از شما دریافت میکنیم و از این اطلاعات تنها برای مقاصد در نظر گرفته شده استفاده می نماییم. ما این اطلاعات را نزد اشخاص ثالث بدون آگاهی شما افشا نمی کنیم.

ما در شرکت شایگان تدبیر پارسیان، با استفاده از روش هایی از قبیل مدیریت داخلی و امنیت اطلاعات فنی و همچنین اقدامات حفاظت از اطلاعات فیزیکی تمام تلاشمان را می کنیم تا مطمئن شویم از اطلاعات شما محافظت می شود.

تمام دسترسی های جدی از قبیل گالری، دوربین، لوکیشن و مخاطبین برای ارائه خدمات بهتر به شما می باشد و به هیچ وجه اجباری نمی باشند.

استفاده از اپلیکیشن به منزله موافقت با این قوانین و مقررات می باشد.

این قوانین ممکن است به روزرسانی شوند.